อินเวอร์เตอร์

Making PV Panel Smarter

> Get More Power <
ได้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดจากทุกแผง

ในการผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าเซลล์ แต่ละแผงจะมีจุดให้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดแตกต่างกัน โดยปัจจัยที่มีผลกระทบให้แผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง ได้แก่ ฝุ่นดิน ประสิทธิภาพของแผงที่ไม่เท่ากัน การถูกบดบังของแสง หิมะ เงาของนก ใบไม้
 
ระบบ Inverter แบบเดิม แผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้น้อย จะมีผลกระทบกับประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงอื่นในระบบ แต่สำหรับ SolarEdge แต่ละแผงจะทำงานแยกจากกันอย่างอิสระ จึงทำให้ทุกแผงผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดเท่าที่แต่ละแผงจะทำได้ในช่วงเวลานั้น ทำให้มีพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียน้อยลง
 
ติดตั้งแผงได้มากกว่า และหลังคาบ้านมีความสวยงามมากขึ้น
เมื่อใช้ SolarEdge ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้ทุกส่วนของหลังคา มีความกลมกลืนไปกับหลังคา และติดตั้งแผงได้มากขึ้น ทำให้ได้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น

> SolarEdge For Your Peace of Mind <
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซล่าเซลล์จากที่ใดก็ได้

ตรวจสอบการทำงานของระบบได้ทุกแผง ระบบช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานระยะยาว ดูข้อมูลล่าสุดได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอพพลิเคชั่นฟรี บนมือถือ

การรับประกันระบบ

  • Power optimizers รับประกัน 25 ปี
  • Inverter รับประกันแบบมาตรฐาน 12 ปี และสามารถขยายการประกันออกไปจนถึง 20 หรือ 25 ปี
  • ระบบติดตามประสิทธิภาพการทำงาน Free ตลอดอายุการใช้งาน

> Making PV Panels Smarter <
ระบบ SolarEdge

เป็นผู้นำในด้าน PV Power Optimization โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 70% โดยระบบ SolarEdge จะช่วยให้แต่ละแผงผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดเท่าที่แต่ละแผงจะทำได้ในช่วงเวลานั้น จึงทำให้ท่านมั่นใจในประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพของระบบ SolarEdge

Visitors: 26,037